АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТ

Архитектур төлөвлөлт

Айл бүр байгалийн нар хангалттай үзэх цэлгэр саруул цонх, нэг нэгнийхээ үзэгдэх орчныг сүүдэрлэхгүй байхаар 6 талт өнцөг бүхий өвөрмөц экстерьерийн шийдлээр Архитектур төлөвлөлт хийгдсэн бөгөөд барилгуудыг холбох үйлчилгээний барилгын 2-р давхрын дээвэр дээр оршин суугчдын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх ногоон байгууламж бүхий ашиглалттай дээвэр, club house болон нэгдсэн лобби зэрэг тав тухтай орчинг төлөвлөсөн.