ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Everything Under One Roof

All your need are here

Оршин суугчид болон зорин ирэх үйлчлүүлэгчид бүхий л хэрэгцээт үйлчилгээгээ нэг дороос тав тухтай орчинд авах боломжийг цогцолборын 1-3 давхарт нэгдсэн байдлаар төлөвлөсөн нь амьдралыг тань илүү хялбарчилж, алтан цагийг тань хэмнэх болно.

River Garden хотхоны баруун талд, Time Square хотхоны хойно өндөр зэрэглэлийн орон сууцны төвлөрсөн бүсэд байрлах энэхүү бүсэд ойролцоогоор 13,000 гаруй худалдан авах чадвар өндөр оршин суугчид амьдарч байна. Ойрын 5 жилд энэхүү тоо 30,000 хүртэл нэмэгдсэнээр бизнес эрхлэгч танд зорилтот бүлэгтэй илүү ойртох таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх болно.

Shops

The neighborhood has one more distinctive feature. There are a large number of wonderful specialty stores there. It is hardly possible not to admire these unique storefronts. Even the most demanding customer will be definitely satisfied.

Үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд