НОГООН ОРЧИН

НОГООН ОРЧИН

Гэр бүлээрээ чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулан цогцолборын урд хэсэгт 3-р давхрын дээвэр дээр ногоон байгууламж, хүхдийн тоглоомын талбай бүхий тав тухтай ногоон орчныг бүрдүүлсэн.

  • Ашиглалттай дээвэр